Čo pre Vás vieme urobiť

Ak sa domnievate, že ste boli diskriminovaní a chceli by ste sa diskriminácii brániť, pokojne nás kontaktujte.

V Poradni pre občianske a ľudské práva vám:

  • sprostredkujeme bezplatné právne poradenstvo - posúdime, či vo Vašom prípade dochádza k diskriminácii, ktorú zakazujú právne predpisy a navrhneme možnosti právneho riešenia;
  • vo vybraných prípadoch sprostredkujeme aj bezplatné právne zastupovanie v súdnom konaní.