Čo robíme

V našej práci sa dlhodobo venujeme odstraňovaniu diskriminácie v rôznych oblastiach verejného života. Hlavnú pozornosť dlhodobo venujeme diskriminácii rómskej etnickej menšiny v našej spoločnosti.

V tejto oblasti:

  • uskutočňujeme prieskumné a monitorovacie aktivity;
  • sprostredkúvame bezplatné právne poradenstvo;
  • zabezpečujeme bezplatné právne zastupovania vo vybraných konaniach pred súdmi a v iných právnych konaniach, s ohľadom na ich širší spoločenský význam, tzv. strategická litigácia;
  • vedieme tzv. verejné žaloby v prípadoch, keď dochádza k diskriminácii väčších skupín osôb;
  • uskutočňujeme vzdelávacie aktivity a publikačnú činnosť;
  • presadzujeme potrebné opatrenia na politickej úrovni;
  • poskytujeme informácie o prejavoch a výskyte diskriminácie na Slovensku medzinárodným inštitúciám.