Príbehy

Diskriminácia v prístupe k službám a tovarom

Naša kolegyňa Agáta sa rozhodla vyrozprávať svoju skúsenosť s diskrimináciou. Počas ľudskoprávneho monitoringu v teréne ju v jednom bare odmietli obslúžiť. V jej krátkom videu sa dozviete, čo sa jej prihodilo, aké kroky podstúpila a čo dosiahla. Vnímame ako veľmi dôležité, aby sa Rómovia a Rómky, ktorí a ktoré sa stretnú s porušením svojich ľudských práv, vedeli brániť.

 

 

Toto je príbeh rómskeho aktivistu, ktorý sa v minulosti stretol s diskrimináciou v prístupe k službám mobilného operátora a rozhodol sa voči nej brániť súdnou cestou. Ako si na túto skúsenosť spomína a prečo je podľa neho veľmi dôležité sa diskriminácii brániť?

 

 

Diskriminácia rómskych detí vo vzdelávaní

Mnohé rómske deti na Slovensku sú vzdelávané v špeciálnych školách a triedach pre mentálne znevýhodnené deti. Do týchto škôl a tried však nepatria. Takéto vzdelávanie obmedzuje ich šance na lepší život. Prečo je diskriminácia rómskych detí vážny problém? A prečo žalujeme okrem iných základnú školu v Hermanovciach aj náš štát?