Policajné násilie

Čo je policajné násilie

Násilie zo strany polície je porušením práva na ochranu pred neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním. Príslušníci či príslušníčky polície sa nikdy sa nesmú neodôvodnene uchýliť k žiadnemu fyzickému ani psychickému násiliu.

Čo robíme

V našej práci sa dlhodobo venujeme odstraňovaniu policajného násilia a usilujeme sa o to, aby sa poškodené osoby domohli spravodlivosti. Hlavnú pozornosť dlhodobo venujeme policajnému násiliu s rasovým motívom, s ktorým sa u nás stretáva najmä rómska menšina.

Ako sa brániť

V prípade policajného násilia môžete podať sťažnosť alebo trestné oznámenie.

Čo pre Vás vieme urobiť

V prípadoch policajného násilia vám sprostredkujeme:

  • základné právne poradenstvo;
  • vo vybraných prípadoch aj právne zastupovanie v trestnom konaní.

Čo sme dosiahli

  • Sprostredkovali sme bezplatné právne zastupovanie poškodeným v medializovaných prípadoch týrania rómskych chlapcov z Luníka IX na policajnej stanici v Košiciach (2009), policajnej razie v Moldave nad Bodvou (2012) a policajnej razie vo Vrbnici (2014);
  • sprostredkovali sme právne zastupovanie desiatkam poškodených osôb, ktoré namietali násilie zo strany polície.

Príbehy

V tejto časti nájdete podrobnejšie informácie o ľuďoch, ktorí sa policajnému násiliu bránili.