Ako sa brániť

Policajnému násiliu sa môžete brániť:

  • sťažnosťou priamo nadriadenej osobe príslušníka alebo príslušníčky policajného zboru;
  • trestným oznámením Sekcii kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR, ktorá je zodpovedná za vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov a príslušníčok policajného zboru, ak sa domnievate, že konaním policajta alebo policajtky došlo k spáchaniu trestného činu.