Čo pre Vás vieme urobiť

V prípade, že sa stretnete s policajným násilím, pokojne nás kontaktujte.

V Poradni pre občianske a ľudské práva vám:

  • sprostredkujeme bezplatné právne poradenstvo - posúdime, či vo vašom prípade došlo k neodôvodnenému násiliu zo strany polície a porušeniu práva na ochranu pre neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním a navrhneme možnosti právneho riešenia;
  • vo vybraných prípadoch sprostredkujeme aj bezplatné právne zastupovanie v trestnom konaní.