Čo robíme

V našej práci sa dlhodobo venujeme odstraňovaniu policajného násilia a usilujeme sa o to, aby sa poškodené osoby domohli spravodlivosti. Hlavnú pozornosť dlhodobo venujeme policajnému násiliu s rasovým motívom, s ktorým sa u nás stretáva najmä rómska menšina.

V tejto oblasti:

  • uskutočňujeme prieskumné a monitorovacie aktivity;
  • sprostredkúvame bezplatné právne poradenstvo;
  • zabezpečujeme bezplatné právne zastupovania pre poškodené osoby v trestných konaniach s ohľadom na ich širší spoločenský význam, tzv. strategická litigácia;
  • uskutočňujeme vzdelávacie aktivity a publikačnú činnosť;
  • presadzujeme potrebné opatrenia na politickej úrovni;
  • poskytujeme informácie o prejavoch a výskyte policajného násilia na Slovensku medzinárodným inštitúciám.