Čo sme dosiahli

  • sprostredkovali sme bezplatné právne zastupovanie v medializovanom prípade týrania niekoľkých rómskych chlapcov z Luníka IX na policajnej stanici v Košiciach z roku 2009;
  • sprostredkovali sme bezplatné právne zastupovanie viacerým osobám v ďalších medializovaných prípadoch policajných zásahov v Moldave nad Bodvou z roku 2013 a Vrbnici z roku 2015;
  • sprostredkovali sme právne zastupovanie desiatkam poškodených osôb , ktoré namietali násilie zo strany polície a mnohým ďalším sme sprostredkovali základné právne poradenstvo;
  • po vyčerpaní dostupných prostriedkov nápravy sme v mene poškodených osôb podali sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu;
  • vydali sme analýzu, ktorá popisuje zásady vyšetrovania prípadov mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, poukazuje na nedostatky v tejto oblasti na Slovensku a navrhuje potrebné zmeny;
  • vydali sme kritickú správu, v ktorej na základe našich skúseností z praxe popisujeme systémové nedostatky vo fungovaní inšpekcie ministerstva vnútra, zodpovednej za vyšetrovanie prípadov policajného násilia;
  • o nedostatkoch v oblasti ochrany pred násilím zo strany polície na Slovensku sme pravidelne poskytovali informácie medzinárodným orgánom OSN či Rady Európy.