Sexuálne a reprodukčné práva

Čo sú sexuálne a reprodukčné práva žien

Medzi základné sexuálne a reprodukčné práva žien patrí najmä:

  • právo na prístup k plánovanému rodičovstvu;
  • právo na bezpečnú a odbornú starostlivosť pred a počas tehotenstva a pri pôrode;
  • právo na ochranu pred násilím a sexuálnym obťažovaním;
  • právo na informácie súvisiace so sexuálnym zdravím, poradenstvo a vzdelávanie.

Čo robíme

V rámci našej práce sa venujeme najmä prípadom sterilizácii bez informovaného súhlasu, segregácii rómskych žien v pôrodniciach a inému porušovaniu práv rómskych žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Ako sa brániť

V prípade porušenia sexuálnych a reprodukčných práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete podať najmä sťažnosť, podnet správnym orgánom, trestné oznámenie alebo žalobu na súd.

Čo pre Vás vieme urobiť

V niektorých prípadoch porušenia sexuálnych a reprodukčných práv vám:

  • sprostredkujeme základné právne poradenstvo;
  • vo vybraných prípadoch aj právne zastupovanie v konaní pred súdom, či trestnom konaní.

Čo sme dosiahli

  • zdokumentovali sme dlhoročnú prax nezákonných sterilizácii rómskych žien na Slovensku;
  • dosiahli sme v mene poškodených rómskych žien prelomové súdne rozhodnutia;
  • dosiahli sme pozitívnu zmenu právnej úpravy.

Príbehy

V tejto časti nájdete podrobnejšie informácie o ženách, ktoré dosiahli spravodlivosť v prípadoch porušenia ich reprodukčných práv.