Ako sa brániť

Ak boli porušené vaše reprodukčné a sexuálne práva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, môžete sa brániť:

 • sťažnosťou priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, či vedeniu nemocnice alebo aj jej zriaďovateľovi;
 • podnetom na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ak došlo k pochybeniu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zo strany jej poskytovateľa;
 • sťažnosťou príslušnému odboru zdravotníctva samosprávneho kraja, napr.
  • v prípadoch, ak vám je bránené v prístupe k vašej zdravotnej dokumentácii,
  • v prípadoch, ak vám je odmietnutá zdravotná starostlivosť,
  • v prípadoch, ak vám nie sú poskytnuté informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
 • trestným oznámením na príslušné oddelenie policajného zboru, či prokuratúru;
 • žalobou na príslušnom súde.