Čo pre Vás vieme urobiť

V Poradni pre občianske a ľudské práva sa v súčasnosti v tejto oblasti venujeme najmä porušovaniu nasledujúcich práv žien:

  • vykonanie sterilizácie bez informovaného súhlasu ženy;
  • segregácia rómskych žien na gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach;
  • oddelené ordinačné hodiny pre rómske ženy;
  • rasové verbálne a iné útoky na ženy z dôvodu ich etnickej príslušnosti počas poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

V týchto prípadoch Vám:

  • sprostredkujeme bezplatné právne poradenstvo, vrátane možného spísania podnetu/ sťažnosti na príslušné inštitúcie;
  • vo vybraných prípadoch sprostredkujeme aj bezplatné právne zastupovanie v súdnom konaní.