Čo robíme

V našej práci sa dlhodobo venujeme problematike vykonávania sterilizácii rómskych žien bez informovaného súhlasu, segregácii rómskych žien na gynekologicko- pôrodníckych oddeleniach nemocníc a inému porušovaniu práv rómskych žien v prístupe k zdravotnej starostlivosti.

V tejto oblasti:

  • uskutočňujeme prieskumné a monitorovacie aktivity;
  • sprostredkúvame bezplatné právne poradenstvo;
  • zabezpečujeme bezplatné právne zastupovania vo vybraných konaniach pred súdmi a v iných právnych konaniach, s ohľadom na ich širší spoločenský význam, tzv. strategická litigácia;
  • vedieme tzv. verejné žaloby v prípadoch, keď dochádza k diskriminácii a porušovaniu reprodukčných a sexuálnych práv väčšej skupiny žien;
  • uskutočňujeme vzdelávacie aktivity a publikačnú činnosť;
  • presadzujeme potrebné opatrenia v tejto oblasti na politickej úrovni;
  • poskytujeme informácie medzinárodným inštitúciám.