Čo sme dosiahli

  • v roku 2003 sme zdokumentovali dlhoročnú prax sterilizácii rómskych žien bez poskytnutia súhlasu či bez poskytnutia informovaného súhlasu na Slovensku a vydali sme o tom správu Telo i duša;
  • dosiahli sme pozitívnu zmenu právnej úpravy týkajúcu sa vykonávania sterilizácií a nahliadania do zdravotnej dokumentácie a konceptu „informovaného súhlasu“, ktorý dovtedy nebol v slovenskej legislatíve upravený;
  • v roku 2009 sme v mene ôsmich poškodených rómskych žien, ktorým bolo bránené v prístupe k ich zdravotnej dokumentácii, vyhrali pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu prípad K. H. a Ostatné proti Slovensku - išlo o prvé rozhodnutie Európskeho súdu ohľadne prístupu do zdravotných dokumentácií, ktorým súd, okrem priznania odškodnenia jednotlivým ženám, stanovil aj štandardy platné pre všetky členské štáty Rady Európy;
  • pravidelne sme poskytovali informácie týkajúce sa praxe násilných a vynútených sterilizácií rómskych žien medzinárodným inštitúciám Rady Európy a OSN;
  • v mene sterilizovaných rómskych žien sme podali žaloby proti nemocniciam a slovenskej vláde na slovenské súdy a Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu;
  • dosiahli sme pozitívne rozhodnutia vydané pred slovenskými súdmi v prospech násilne sterilizovaných rómskych žien, vrátane priznania finančného odškodnenia;
  • v roku 2011 sme pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu dosiahli v mene poškodenej rómskej ženy sterilizovanej bez informovaného súhlasu historicky prvé rozhodnutie V. C. proti Slovensku ohľadne tejto praxe, v ktorom Európsky súd rozhodol o zodpovednosti slovenskej vlády za porušenie ľudských práv;
  • v roku 2012 sme dosiahli úspech v ďalších prípadoch násilných sterilizácií rómskych žien pred Európskym súdom pre ľudské práva, N. B. proti Slovensku a I. G. a Ostatné proti Slovensku, v ktorých súd špecifikoval ďalšiu zodpovednosť slovenskej vlády.