Čo sú sexuálne a reprodukčné práva žien

Každá žena a dievča má v rámci ochrany jej sexuálnych a reprodukčných práv najmä:

 • právo na prístup k plánovanému rodičovstvu na báze dobrovoľnosti, dostupnosti a informovaného rozhodnutia;
 • právo na bezpečnú a odbornú starostlivosť pred a počas tehotenstva a pri pôrode;
 • právo na komplexnú starostlivosť o dieťa;
 • právo na prevenciu a liečbu pohlavne prenosných chorôb vrátane HIV/ AIDS;
 • právo na ochranu pred násilím a sexuálnym obťažovaním;
 • právo na bezpečnú a prístupnú starostlivosť po potrate a dostupnú starostlivosť súvisiacu s vykonaním potratu;
 • právo na informácie súvisiace so sexuálnym zdravím, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv.

 

Sexuálne a reprodukčné práva patria medzi základné ľudské práva žien. Ako také sú súčasťou iných základných ľudských práv ako:

 • práva na zdravie,
 • práva nebyť diskriminovaný/ -á,
 • práva na súkromie,
 • práva na ochranu pred mučením, krutým a neľudských zaobchádzaním,
 • práva na rozhodovanie a počte a čase narodenia vlastných detí,
 • práva na ochranu pred sexuálnym násilím.