Príbehy

V tejto časti nájdete podrobnejšie informácie o ženách, ktoré dosiahli spravodlivosť v prípadoch porušenia ich reprodukčných práv.

 

Príbeh Ingrid

Ingrid bola v roku 2000 nezákonne sterilizovaná. O mnoho rokov neskôr sa s našou podporou za toto vážne porušenie svojich ľudských práv domohla odškodnenia na Európskom súde pre ľudské práva. Aká bola jej cesta za spravodlivosťou? Prečo je podľa nej dôležitý aktivizmus rómskych žien? A kto by mal podľa nej odškodniť iné nezákonne sterilizované rómske ženy?

 


 

Príbeh Veroniky

Veronika bola v roku 2000 nezákonne sterilizovaná. V ďalších rokoch sa s našou podporou domáhala spravodlivosti a uspela až pred Európskym súdom pre ľudské práva. Ten v roku 2011 rozhodol v jej prospech. Ako si na túto skúsenosť spomína a ako vníma svoje dlhoročné úsilie o dosiahnutie spravodlivosti?