Vzdelávanie k ľudským právam a aktivizmus

V Poradni pre občianske a ľudské práva vnímame podporu aktivizmu a vzdelávanie k ľudským právam ako dôležitý prostriedok na dosahovanie pozitívnych zmien v našej spoločnosti. Sme presvedčení/-é, že čím viac ľudí bude poznať svoje ľudské práva a dokáže ich aktívne presadzovať okolo seba, tým bude naša spoločnosť lepším miestom pre život pre všetkých.

Stretnutia rómskych aktivistiek

Posilňujeme a rozvíjame zručnosti rómskych žien tak, aby mali dostatočnú podporu aktívne presadzovať dodržiavanie svojich ľudských práv, práv ďalších rómskych žien a detí vo svojich komunitách.

Diskusné semináre pre rómskych aktivistov a aktivistky

Zvyšujeme angažovanie rómskych aktivistov a aktivistiek pri ochrane ľudských práv rómskej menšiny, posilňujeme ich a poskytujeme im podporu.

Škola ľudských práv

Neformálne vzdelávame mladých ľudí, ktorým nie sú ľahostajné práva iných.