Diskusné semináre pre rómskych aktivistov a aktivistky

Pravidelne organizujeme diskusné semináre pre rómskych aktivistov a aktivistky z rôznych lokalít Slovenska.

Cieľom seminárov je najmä:

  • zvýšiť zaangažovanie rómskych aktivistov a aktivistiek pri ochrane ľudských práv rómskej menšiny, posilniť ich a poskytnúť im podporu;
  • prostredníctvom rómskych aktivistov a aktivistiek zvýšiť mobilizáciu ďalších ľudí v rómskych komunitách pri ochrane ich ľudských práv;
  • vytvoriť priestor pre vzájomnú podporu pri ochrane ľudských práv;
  • poskytnúť informácie o našich aktivitách a právnych možnostiach ochrany v prípadoch porušenia ľudských práv.

Pozrite si viac o doposiaľ organizovaných ročníkoch (20142015, 2016).