Škola ľudských práv

Spoločne s mimovládnymi organizáciami FenestraPomocná ruka organizujeme neformálne vzdelávanie pre mladých ľudí, ktorým nie sú ľahostajné práva iných. Ľudsko-právny tréning je príležitosťou na rozšírenie si poznatkov a zručností v oblasti ochrany a podpory ľudských práv rôznych skupín osôb prostredníctvom zážitkového učenia.

Cieľom Školy ľudských práv je najmä:

  • rozširovať povedomie o ľudských právach medzi mladými ľuďmi;
  • rozvíjať kritické myslenie, schopnosť argumentovať a iné komunikačné zručnosti;
  • búrať mýty faktami, prekonať vlastné predsudky a stereotypné vnímanie;
  • rozširovať povedomie o tom, ako aktívne presadzovať dodržiavanie ľudských práv v spoločnosti;
  • rozvíjať aktívne občianstvo a záujmu mladých ľudí o veci verejné.

Účastníci a účastníčky školy ľudských práv spolu s lektormi a lektorkami hľadajú okrem iného odpovede na otázky:

  • Čo sú ľudské práva a ako ich presadzovať?
  • Prečo chrániť ľudské práva aj tých najzraniteľnejších skupín obyvateľstva v našej spoločnosti?
  • Čo je diskriminácia a ako ju eliminovať?
  • Ako sa postaviť proti násiliu páchanému na ženách?
  • V ktorých oblastiach života sa ľudia užívajúci drogy a pracujúci v sex biznise stretávajú s diskrimináciou a ako brániť ich práva?

Pozrite si viac o doposiaľ organizovaných ročníkoch Školy ľudských práv (2013, 2014, 2015).