Stretnutia rómskych aktivistiek

Posilnenie rómskych žien, ktoré často čelia viacnásobnému znevýhodneniu v našej spoločnosti, vnímame ako dôležitú súčasť našej práce.

Od roku 2003 preto organizujeme stretnutia rómskych žien z viacerých lokalít Prešovského a Košického kraja. Pôvodne mali stretnutia charakter podporných skupín pre ženy, ktorým sme poskytovali právnu pomoc v prípadoch nezákonných sterilizácii. Postupne sa však skupina rozšírila aj o ďalšie rómske ženy, ktoré našli v sebe odvahu a odhodlanie aktívne sa brániť porušovaniu ľudských práv.

Cieľom stretnutí je najmä:

  • posilniť a rozvíjať zručnosti rómskych žien tak, aby mali dostatočnú podporu aktívne presadzovať dodržiavanie svojich ľudských práv, práv ďalších rómskych žien a detí vo svojich komunitách;
  • vytvoriť priestor pre vzájomnú podporu žien a podporu ženskej solidarity;
  • podporiť vznik a činnosť tzv. „akčnej skupiny“ rómskych žien, ktorá bude realizovať vlastné aktivity smerujúce k presadzovaniu práv rómskych žien na miestnej úrovni;
  • zvýšiť mieru participácie rómskych žien na aktivitách našej mimovládnej organizácie.

Prečítajte si viac o doposiaľ organizovaných stretnutiach a pozrite si video, ktoré stretnutia rómskych žien a ich úsilie bližšie predstavuje: